0 Property(s) Share  
/ / ENG
YUE XIU PLAZA
YUE XIU PLAZA
GFA: 756ft² / SA: 566ft²
Sale:
$8.180M
YUE XIU PLAZA
YUE XIU PLAZA
GFA: 599ft² / SA: 448ft²
Sale:
$7.450M
ONE EAST COAST
ONE EAST COAST
GFA: -- / SA: 208ft²
Sale:
$4.500M
SCENIC VIEW
SCENIC VIEW
GFA: 608ft² / SA: 464ft²
Sale:
$7.250M
Rent:
$15500
YUE XIU PLAZA
YUE XIU PLAZA
GFA: 756ft² / SA: 566ft²
Sale:
$8.050M
ONE EAST COAST
ONE EAST COAST
GFA: -- / SA: 201ft²
Sale:
$4.380M
YUE XIU PLAZA BLK
YUE XIU PLAZA BLK
GFA: 599ft² / SA: 448ft²
Sale:
$6.800M
YUE XIU PLAZA BLK
YUE XIU PLAZA BLK
GFA: 576ft² / SA: 448ft²
Sale:
$6.370M
SAN PO KONG PLAZA
SAN PO KONG PLAZA
GFA: 622ft² / SA: 470ft²
Sale:
$7.080M
Rent:
$16500
YIN HING BLDG
YIN HING BLDG
GFA: -- / SA: 420ft²
Sale:
$4.200M
YAN OI BLDG (YAN O..
YAN OI BLDG (YAN O..
GFA: -- / SA: 481ft²
Sale:
$5.280M
SHUNG LING BLDG
SHUNG LING BLDG
GFA: 341ft² / SA: 265ft²
Sale:
$3.520M
SHUNG LING
SHUNG LING
GFA: -- / SA: 265ft²
Sale:
$3.150M
WEALTH COURT
WEALTH COURT
GFA: 487ft² / SA: 294ft²
Sale:
$4.800M
SHUNG LING
SHUNG LING
GFA: 341ft² / SA: 265ft²
Sale:
$3.400M
FUNG CHEUNG HSE
FUNG CHEUNG HSE
GFA: -- / SA: 381ft²
Sale:
$4.500M
SHUNG LING BLDG
SHUNG LING BLDG
GFA: 341ft² / SA: 265ft²
Sale:
$3.520M
PROFIT MAN
PROFIT MAN
GFA: 458ft² / SA: 307ft²
Sale:
$5.800M
SCENIC VIEW
SCENIC VIEW
GFA: 922ft² / SA: 709ft²
Sale:
$9.280M
Rent:
$19000
SCENIC VIEW
SCENIC VIEW
GFA: 663ft² / SA: 507ft²
Sale:
$7.000M
SCENIC VIEW
SCENIC VIEW
GFA: 603ft² / SA: 464ft²
Sale:
$7.000M
SCENIC VIEW
SCENIC VIEW
GFA: 923ft² / SA: 710ft²
Sale:
$9.600M
ARIA
ARIA
GFA: 1318ft² / SA: 1037ft²
Sale:
$19.300M
8 CLEAR WATER BAY RD
8 CLEAR WATER BAY RD
GFA: 871ft² / SA: 647ft²
Sale:
$11.800M
ARIA TWR
ARIA TWR
GFA: 1318ft² / SA: 1037ft²
Sale:
$19.500M
8 CLEAR WATER BAY RD
8 CLEAR WATER BAY RD
GFA: 670ft² / SA: 503ft²
Sale:
$8.750M
SCENIC VIEW
SCENIC VIEW
GFA: 659ft² / SA: 507ft²
Sale:
$8.280M
KING TAI COURT (GSH)
KING TAI COURT (GSH)
GFA: -- / SA: 194ft²
Sale(G.F.):
$2.320M
KING TAI COURT (GSH)
KING TAI COURT (GSH)
GFA: -- / SA: 194ft²
Sale(G.F.):
$2.360M
KING TAI COURT (GSH)
KING TAI COURT (GSH)
GFA: -- / SA: 196ft²
Sale(G.F.):
$2.400M
RHYTHM GDN
RHYTHM GDN
GFA: 505ft² / SA: 431ft²
Sale(G.F.):
$5.300M
KING TAI COURT (GSH)
KING TAI COURT (GSH)
GFA: -- / SA: 194ft²
Sale(G.F.):
$2.400M
RHYTHM GDN
RHYTHM GDN
GFA: 689ft² / SA: 588ft²
Sale(G.F.):
$6.657M
RHYTHM GDN
RHYTHM GDN
GFA: 692ft² / SA: 589ft²
Sale(G.F.):
$6.180M
RHYTHM GDN BLK 12 ..
RHYTHM GDN BLK 12 ..
GFA: 689ft² / SA: 588ft²
Sale(G.F.):
$6.280M
KING TAI COURT (GSH)
KING TAI COURT (GSH)
GFA: -- / SA: 287ft²
Sale(G.F.):
$3.800M
FOREST HILLS
FOREST HILLS
GFA: 627ft² / SA: 439ft²
Rent:
$16800
SCENIC VIEW
SCENIC VIEW
GFA: 608ft² / SA: 464ft²
Sale:
$7.250M
Rent:
$15500
FOREST HILLS
FOREST HILLS
GFA: 774ft² / SA: 541ft²
Rent:
$19800
HONG KING BLDG
HONG KING BLDG
GFA: 430ft² / SA: 325ft²
Rent:
$13000
SAN PO KONG PLAZA
SAN PO KONG PLAZA
GFA: 622ft² / SA: 470ft²
Sale:
$7.080M
Rent:
$16500
ASPEN CREST
ASPEN CREST
GFA: -- / SA: 198ft²
Sale:
$4.180M
Rent:
$11000
FOREST HILLS
FOREST HILLS
GFA: 648ft² / SA: 455ft²
Rent:
$18800
HONG KING BLDG
HONG KING BLDG
GFA: 440ft² / SA: 405ft²
Rent:
$14600
YUE XIU PLAZA
YUE XIU PLAZA
GFA: 599ft² / SA: 448ft²
Rent:
$15400
RHYTHM GDN
RHYTHM GDN
GFA: -- / SA: --
Rent:
$3500
RHYTHM GDN
RHYTHM GDN
GFA: -- / SA: --
Rent:
$2600
RHYTHM GDN
RHYTHM GDN
GFA: -- / SA: --
Rent:
$3300