a.dcode in ("KWT","KDH","KTW","KNC","KSP","KWH") and (a.prop = 'H' or a.prop='R' or a.prop='P') 金滙地產 - 黃大仙、鑽石山、牛池灣、新蒲崗、土瓜灣、橫頭磡
金滙Apps 按揭計算 我的最愛 聯絡我們 即時查詢
 
  1. 首頁
  2. »
  3. 最新成交
成交詳情
日期 地址 層數 單位 面積 (呎) 成交價(萬) 呎價
2023-03-30 黃大仙 蒲蕙樓 5 A 259 詳情
2023-03-30 新蒲崗 譽港灣 第07座 17 B 1073 1468 @13681 詳情
2023-03-30 黃大仙 翠竹花園 第12座 3 H 659 560 @8498 詳情
2023-03-30 橫頭磡 天馬苑 A座 駿昇閣 30 9 495 438 @8848 詳情
2023-03-30 鑽石山 星河明居 B座 27 2 656 900 @13720 詳情
2023-03-30 新蒲崗 越秀廣場 第02座 秀華苑 7 H 756 735 @9722 詳情
2023-03-30 土瓜灣 土瓜灣大廈 5 289 420 詳情
2023-03-30 黃大仙 現崇山 3 P6 180 詳情
2023-03-30 橫頭磡 天宏苑 B座 宏遠閣 17 2 623 詳情
2023-03-30 牛池灣 瓊山苑 B座 瓊碧閣 13 5 656 288 @4390 詳情
2023-03-30 新蒲崗 譽港灣 第02B座 6 A 581 830 @14286 詳情
2023-03-30 橫頭磡 天馬苑 E座 駿康閣 10 9 495 398 @8040 詳情
2023-03-30 新蒲崗 昌泰大廈 6 8 315 詳情
2023-03-30 鑽石山 啟翔苑 A座 啟怡閣 18 5 427 詳情
2023-03-30 橫頭磡 天馬苑 D座 駿安閣 11 4 435 詳情
2023-03-30 新蒲崗 康景樓 9 D 430 200 @4651 詳情
2023-03-30 橫頭磡 啟德花園 第01期 第02座 17 H 776 820 @10567 詳情
2023-03-30 土瓜灣 九龍城道194-196號 3 13 450 詳情
2023-03-30 鑽石山 瓊軒苑 15 4 812 585 @7204 詳情
2023-03-29 牛池灣 海港花園 第01座 3 B 813 542 @6667 詳情